Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Język polski jest jednym z obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Podstawę programową do układania zadań stanowi program klas szkół podstawowych I – VIII. 

W ramach arkusza uczniowie zetkną się ze zróżnicowanymi formami poleceń, takimi jak: zadania z luką, którą należy uzupełnić jedną lub kilkoma słowami; zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające sformułowania kilku zdań; zadania rozszerzonej odpowiedzi, co równoznaczne jest z koniecznością napisania wypracowania na zadany temat.

Na rozwiązanie arkusza składającego się od 17 do 26 zadań przewiduje się 120 minut.

Na egzaminie z języka polskiego sprawdzana będzie znajomość wszystkich lektur obowiązkowych w klasach IV –VIII.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 24h zegarowe spotkań webinarowych - 8 spotkań po 3h, raz w miesiącu (od października do maja) - dzięki nim usystematyzujesz i powtórzysz materiał z kursu!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy niemalże od 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Koszt kursu – edycja 2022

 • Cena bazowa kursu: 1299 zł
 • Cena 8 spotkań webinarowych po 3h: 499 zł - PROMOCJA - przy zapisie do końca września spotkania webinarowe GRATIS do całego kursu!
 • Dopytaj o dodatkowe rabaty przy zapisie!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Koszt kursu – edycja 2022

 • Cena bazowa kursu: 1299 zł
 • Możliwość płatności ratalnej w 2 lub 3 ratach
 • Dopytaj o dodatkowe rabaty przy zapisie!

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Krzysztof Andrulonis

Podstawowe informacje

 • Laureat 49. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 31. Olimpiady Filozoficznej, 59. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Wielokrotny laureat konkursów literackich
 • Ponad 3 lata doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć stacjonarnych i zdalnych z języka polskiego, filozofii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i liceów.

O mnie

Staram się udzielać uczniowi wsparcia niezależnie od tego, czy pracujemy w formie online, czy na zajęciach stacjonarnie. Ponadto zwracam uwagę na fakt, że nauka polskiego to nie tylko wiedza, ale też zdolność analizowania i wyciągania poprawnych wniosków. Po przedstawieniu uczniom teorii zajmuję się praktyką – korzystam z ogromnego zasobu zadań egzaminacyjnych, w celu utrwalenia danego zagadnienia. Na moim kursie zawsze będę Cię bardzo zachęcać do zadawania pytań. To dla mnie gwarancja, że jesteś o krok od zgłębienia tajników języka polskiego!

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

Menu