Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Podstawę programową do układania zadań stanowi program klas szkół podstawowych I-VIII. 

W ramach arkusza uczniowie zetkną się ze zróżnicowanymi formami poleceń, takimi jak: zadania wielokrotnego wyboru, dobieranie słów, uzupełnianie luk, czy formułowanie wypowiedzi pisemnej.

Na rozwiązanie arkusza składającego się od 45 do 55 zadań przewiduje się 90 minut.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 24h zegarowe spotkań webinarowych - 8 spotkań po 3h, raz w miesiącu (od października do maja) - dzięki nim usystematyzujesz i powtórzysz materiał z kursu!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy niemalże od 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Koszt kursu – edycja 2022

 • Cena bazowa kursu: 1299 zł
 • Cena 8 spotkań webinarowych po 3h: 499 zł - PROMOCJA - przy zapisie do końca września spotkania webinarowe GRATIS do całego kursu!
 • Dopytaj o dodatkowe rabaty przy zapisie!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Koszt kursu – edycja 2022

 • Cena bazowa kursu: 1299 zł
 • Możliwość płatności ratalnej w 2 lub 3 ratach
 • Dopytaj o dodatkowe rabaty przy zapisie!

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Piotr Miszczuk

Podstawowe informacje

 • Posiadacz certyfikatów CPE (obecnie C2 Proficiency) oraz Bilingual Diploma
 • Ponad 6 lat doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć, warsztatów i wykładów dla uczniów szkół podstawowych, liceów, studentów oraz pracowników firm

O mnie

Na poważnie językiem angielskim zacząłem interesować się na początku liceum, w ramach którego wybrałem klasę z maturą międzynarodową – wszystkie przedmioty (np. matematyka) prowadzone były u mnie po angielsku. Od początku studiów w Szkole Głównej Handlowej udzielałem korepetycji z języka angielskiego, co z czasem przerodziło się w podjęcie studiów magisterskich z anglistyki na UW, które właśnie kończę. Poza uczeniem, na co dzień pracuję też w jednym z czołowych polskich mediów, gdzie tworzę profesjonalne teksty po angielsku i czytam je na antenie. Akademicko najbardziej interesuję się kwestiami związanymi z poprawną wymową angielską oraz metodyką nauczania. Wszelkie wolne chwilę poświęcam muzyce i piłce nożnej.

Adrian Okleciński

Podstawowe informacje

 • Laureat XLV Olimpiady Języka Angielskiego, finalista XLIV OJA
 • Ponad 3 lat doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć, warsztatów i wykładów dla uczniów szkół podstawowych i liceów

O mnie

Od najmłodszych lat miałem nieustanny kontakt z językiem angielskim, gdyż do zakończenia gimnazjum uczyłem się w Londynie w szkołach specjalizujących się naukami ścisłymi. W liceum kilkukrotnie uzyskałem tytuły Olimpiady Języka Angielskiego, w tym finalistę top 5 (gdy z przyczyn pandemicznych nie wyłoniono laureatów), a także tytuł laureata 45. edycji. Interesuję się matematyką i informatyką, i właśnie drugą z nich studiuje na Politechnice Warszawskiej. Żaden aspekt kultury i języka krajów anglojęzycznych nie jest mi obcy!

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

Menu