Egzamin ósmoklasisty z historii

Egzamin ósmoklasisty z historii od 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty z historii sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone na podstawie wiedzy nabytej w czasie nauki w klasach IV–VIII.  

W ramach arkusza uczniowie zetkną się ze zróżnicowanymi formami poleceń, takimi jak: zadania wielokrotnego wyboru, wybieranie prawda-fałsz, dobieranie, uzupełnianie luk, czy formułowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej.

Na rozwiązanie arkusza składającego się z od 24 do 28 zadań przewiduje się 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z historii możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z historii? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 10h zegarowych nagrań video - zawarliśmy na nich omówienia najtrudniejszych zagadnień oraz rozwiązania przykładowych zadań!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy od ponad 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Jan Podraza

Podstawowe informacje

 • Laureat XLV Olimpiady Historycznej (5. miejsce) 
 • Liczne sukcesy w konkursach i debatach o tematyce historycznej  
 • Ugruntowana wieloletnim doświadczeniem umiejętność przemawiania 

O mnie

Historia stała się jednym z moich głównych zainteresowań jeszcze przed rozpoczęciem edukacji w szkole. Przez następne lata nauki miałem okazję rozwijać swoją wiedzę i umiejętności odnosząc sukcesy w konkursach przedmiotowych. W I klasie liceum zająłem 5 miejsce na XLV Olimpiadzie Historycznej, jako najmłodszy laureat. Jednocześnie stawiałem na rozwój umiejętności przemawiania biorąc udział w licznych turniejach debat oksfordzkich. Obecnie, łączę naukę z aktywną działalnością na innych polach, takich jak grupa kreatywna zajmującą się fantastyką i grami czy praca jako tłumacz. Moimi zainteresowaniami są gry fabularne oraz tenis ziemny.

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności

  Menu