Egzamin ósmoklasisty z fizyki

Egzamin ósmoklasisty z fizyki 2024

Egzamin ósmoklasisty z fizyki jest jednym z możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych.

W trakcie egzaminu, na którego rozwiązanie jest 90 min należy odpowiedzieć zarówno na pytania w formie zamkniętej jak i otwartej. Części te stanowią po 50% całkowitej oceny punktowej.

Egzamin obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące mechaniki, podstaw termodynamiki i zjawisk cieplnych, podstaw elektromagnetyzmu  jak i szeroko rozumianych drgań.

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z fizyki możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z fizyki? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 10h zegarowych nagrań video - zawarliśmy na nich omówienia najtrudniejszych zagadnień oraz rozwiązania przykładowych zadań!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy od ponad 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Filip Bojdecki

Podstawowe informacje

 • Laureat VII miejsca olimpiady fizycznej
 • Srebrny i brązowy medalista University Physics Competition
 • Kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne

O mnie

Fizyką interesowałem się od zawsze. Obecnie kończę studia licencjackie i planuję rozpocząć magisterskie. Do obszarów moich zainteresowań naukowych należy optyka z mikroskopią na czele, ale również fizyka ciała stałego. Ciekawią mnie również problemy związane z integracją poszczególnych działów fizyki jak np. łączenie szczególnej/ogólnej teorii względności ze zjawiskami kwantowymi. Poza nauką lubię spędzać całe dnie jeżdżąc na rowerze lub biegając.

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności

  Menu