Egzamin ósmoklasisty z fizyki

Egzamin ósmoklasisty z fizyki 2024

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Fizyka jest jednym przedmiotów do wyboru na egzaminie ósmoklasisty. W trakcie egzaminu, na którego rozwiązanie jest 90 min należy odpowiedzieć zarówno na pytania w formie zamkniętej jak i otwartej. Części te stanowią po 50% całkowitej oceny punktowej.

Egzamin obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące mechaniki, podstaw termodynamiki i zjawisk cieplnych, podstaw elektromagnetyzmu  jak i szeroko rozumianych drgań.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z fizyki możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 24h zegarowe spotkań webinarowych - 8 spotkań po 3h, raz w miesiącu (od października do maja) - dzięki nim usystematyzujesz i powtórzysz materiał z kursu!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy niemalże od 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Filip Bojdecki

Podstawowe informacje

 • Laureat VII miejsca olimpiady fizycznej
 • Srebrny i brązowy medalista University Physics Competition
 • Kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne

O mnie

Fizyką interesowałem się od zawsze. Obecnie kończę studia licencjackie i planuję rozpocząć magisterskie. Do obszarów moich zainteresowań naukowych należy optyka z mikroskopią na czele, ale również fizyka ciała stałego. Ciekawią mnie również problemy związane z integracją poszczególnych działów fizyki jak np. łączenie szczególnej/ogólnej teorii względności ze zjawiskami kwantowymi. Poza nauką lubię spędzać całe dnie jeżdżąc na rowerze lub biegając.

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

Menu