Egzamin ósmoklasisty z chemii

Egzamin ósmoklasisty z chemii od 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty z chemii jest jednym z możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych.

Egzamin ósmoklasisty z chemii sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w klasach VII i VIII.

Na rozwiązanie arkusza składającego się od 20 do 30 zadań przewiduje się 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z chemii możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z chemii? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 10h zegarowych nagrań video - zawarliśmy na nich omówienia najtrudniejszych zagadnień oraz rozwiązania przykładowych zadań!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy od ponad 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Adrian Macion

Podstawowe informacje

 • Finalista 46. Olimpiady Biologicznej
 • Laureat licznych olimpiad i konkursów z zakresu biologii i chemii
 • Założyciel i Redaktor Naczelny Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka!
 • Prezes Koła Naukowego Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego Symbioza

O mnie

Nauką zainteresowałem się już w latach młodości. W trakcie nauki w szkole średniej obrałem kierunek edukacji biologicznej, a docelowo – studia na Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w zakresie Biologii i Chemii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję Biologię molekularną, również na UW. Od lat angażuję się w edukację akademicką i na innych etapach edukacji. Do moich dodatkowych działalności należy prowadzenie Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka!, Koła Naukowego Biologii Molekularnej i Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego Sumbioza. Od początku studiów prowadzę  również badania naukowe z zakresu biologii molekularnej bakterii patogennych na terenie Instytutu Mikrobiologii. Uwielbiam opowiadać o białkach, komórkach i ulubionych scenach z gier Sci-fi. W wolnych chwilach piszę książki, tatuuję się i marzę o badaniu życia w kosmosie.

Robert Siemiątkowski

Podstawowe informacje

 • finalista Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
 • laureat Mazowieckiego Kuratoryjnego Konkursu Chemicznego
 • członek projektu „Doświadcz chemii” płockiej filii Politechniki Warszawskiej 
 • przewodniczący koła chemicznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka S. Małachowskiego w Płocku

O mnie

Jestem studentem V roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od zawsze moim zamiłowaniem było przekazywanie wiedzy – pochodzę z rodziny o nauczycielskich tradycjach, dydaktyka towarzyszy mi od najmłodszych lat. Wielką satysfakcję daje mi nauczanie innych, chciałbym burzyć szkodliwe stereotypy dotyczące nauki przedmiotów ścisłych. Uważam, że do sukcesu niezbędna jest zarówno pasja, jak i rzetelność – pokażę, jak je połączyć. Sam przekonałem się, że nauka pod okiem oddanego i fachowego dydaktyka przynosi owocne rezultaty i znacznie podnosi efektywność i motywację ucznia; teraz sam chciałbym pomóc pokoleniom przyszłych wielkich umysłów. Przygotowałem moich młodszych kuzynów do konkursów kuratoryjnych i matur z biologii i chemii – z arkuszami mam styczność cały czas, co pozwala mi pomóc moim uczniom przyzwyczaić się do na pierwszy rzut oka zawiłej i surowej struktury egzaminów. Dostrzegam naukę na każdym kroku w życiu codziennym i pokazuję jej piękno innym podczas moich podróży, które są moją największą pasją. Poza tym uczę się języków i projektuję grafiki popularno-naukowe.

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności

  Menu