Egzamin ósmoklasisty z biologii

Egzamin ósmoklasisty z biologii od 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty z biologii to jeden z możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych. Podstawę programową do układania zadań stanowi program klas szkół podstawowych V-VIII

W ramach arkusza uczniowie zetkną się zarówno z zadaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Zadania zamknięte polegają na wskazaniu poprawnej odpowiedzi spośród podanych. Mogą się wśród nich znaleźć zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz oraz polegające na dobieraniu. 

Zadania otwarte mogą polegać na uzupełnianiu luk prawidłowym zwrotem lub na udzieleniu krótkiej odpowiedzi. Uczeń powinien być zdolny do samodzielnego argumentowania, wnioskowania, wyjaśniania czy formułowania opinii. 

Na rozwiązanie arkusza składającego się od 18 do 25 zadań przewiduje się 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z biologii możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z biologii? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • 10h zegarowych nagrań video - zawarliśmy na nich omówienia najtrudniejszych zagadnień oraz rozwiązania przykładowych zadań!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy od ponad 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zajęcia w Warszawie

Tradycyjne zajęcia grupowe przeprowadzane dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (łącznie 84 godziny lekcyjne).

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Damian Prus

Podstawowe informacje

 • Finalista XLIX edycji Olimpiady Biologicznej
 • Finalista konkursu kuratoryjnego z biologii dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego
 • 7-miesięczne doświadczenie w przygotowaniach osób biorących udział w Olimpiadzie Biologicznej

O mnie

Jestem studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim (I rok). Staram się zachęcać Uczniów, by biologię nie traktować jak coś wymagającego jedynie zapamiętywania reguł, ale jako naukę o otaczającym nas świecie, której tajniki zgłębia się tak naprawdę przez całe życie. Zależy mi, by w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień zachęcić do samodzielnego myślenia, co jest niezwykle istotne przy późniejszym rozwiązywaniu zadań. Kładę duży nacisk na zrozumienie materiału poprzez przedstawianie zagadnień z różnych perspektyw. Dzięki naszej współpracy egzamin ósmoklasisty z biologii nie będzie stanowić dla Ciebie trudności!

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności

  Menu